ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης,
C/O Tαχυδρομείο Θεσσαλονίκης 23, 54015 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310566716 - φαξ: 2310566717
www.thmphoto.gr
e-mail: info@thmphoto.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Αιγαίου 100, 55132 Καλαμαριά
τηλ.: 2310418618 - φαξ: 2310403564
www.kalamaria.gr/main.php?cat=6&suba=19
e-mail: museumf@otenet.gr